Ikke kategoriseret

Ordinære generalforsamling 2023

HAMO Generalforsamling  ORDINÆR GENERALFORSAMLING Herved indkaldes til HAMO’s ordinære generalforsamling i Vallekilde- Hørve Kultur & Fritidscenter tirsdag den 21. november 2023 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmetællere. 2. Formandens beretning. 3. Beretning fra stående udvalg. 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse herunder fastlæggelse af næste års kontingent og indmeldelsesgebyr. 5.…