Ikke kategoriseret

Indkaldelse til generalforsamling 2021

Herved indkaldes til den årlige ordinære generalforsamling i Vallekilde-Hørve Kultur- og Idrætscenter tirsdag den 9. november kl. 19.30. Dagsorden ifølge lovene: 1. Valg af dirigent og stemmetællere. 2. Formandens beretning. 3. Beretning fra stående udvalg. 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse herunder fastlæggelse af næste års kontingent og indmeldelsesgebyr. 5. Behandling af indkomne…