Bilorientering

For at køre bilorientering eller O-løb skal man naturligvis have en bil. Alle biler under 3500 kg kan bruges. Man skal være 2 i bilen – en kører og en kortlæser/observatør. Et godt samarbejde mellem kører og observatør er vigtigt for at få succes i sporten. Det eneste udstyr, der er nødvendigt, er en lineal og en kuglepen og måske et skriveunderlag til køreordren. Motorsport behøver ikke nødvendigvis at være dyrt.

I bilorientering er hovedvægten lagt på kortlæsningen/orienteringen. Ved start udleveres af løbsledelsen en rutebeskrivelse/køreordre. Det er nu mandskabets – kører og kortlæser – opgave at køre den rute, som løbsledelsen har beskrevet i køreordren. Eller anderledes sagt: opgaven er at omsætte oplysningerne på de i køreordren viste kort til terræn og derefter køre den beskrevne rute. Det vigtigste i O-løb er at køre den rigtige rute. Hastigheden er af sekundær betydning.

Hvordan kommer jeg i gang med at køre bilorientering?

Hvis du har lyst til at køre bilorientering, er det nemmeste at kontakte HAMO f.eks. formanden for HAMO’s vejsportsudvalg eller på HAMO’s hjemmeside under ”Bliv medlem”. For at komme godt ind i sporten er det hensigtsmæssigt at deltage i et lille introduktionskursus.

Pålidelighedsløb

Pålidelighedsløb (P-løb) er et lettere orienteringsløb, hvor hovedvægten er lagt på at gennemkøre ruten med den opgivne hastighed og dermed på den givne tid. Dele af ruten skal gennemkøres med sekunds nøjagtighed.

Økonomiløb

I økonomiløb (Ø-løb) er hovedvægten lagt på brændstofforbruget. Opgaven er at gennemkøre ruten på den fastlagte tid og med det laveste brændstofforbrug.

Bliv Medlem