Kort om HAMO’s historie

Holbæk Amts Motorklub (HAMO) blev stiftet den 3. maj 1984. Man kan derfor tro, at HAMO er en ung klub, men det er ikke helt korrekt.

Historien går meget længere tilbage – helt tilbage til tiden før 2. Verdenskrig. I 1930’erne blev der i det Nordvestsjællandske dyrket en form for motorsport (orienteringsløb?) mest på motorcykel. Efterretningerne herom er desværre meget mangel-fulde – kun nogle få billeder.

Efter afslutningen på krigen kom der i slutningen af 1940’erne igen gang i den lokale motorsport. Det store nummer var speedway (dirttrack) på Holbæk Stadion arrangeret af Holbæk & Omegns Motorklub – stiftet i 1949. Sideløbende hermed blev der dyrket orienteringsøvelser/orienteringsløb for både biler og motorcykler – de sidste forsvandt snart ud af billedet – og flere lokale klubber blev stiftet/genstiftet?

I august 1959 udkom HAMO-posten (HAMO’s klubblad) for første gang. Herefter har vi i kraft af klubbladet nogenlunde styr på historien. På daværende tidspunkt har vi lokalt fire klubber: Holbæk Amts Automobil Klub (HAAK), Nordvestsjællands Motor-klub (NVM), Odsherreds Motorklub (OM) og Holbæk & Omegns Motorklub (HOM). Disse fire klubber dannede overbygningen Holbæk Amts Motor Orienteringsring (HAMO) – så vidt vides i 1958. Senere i 1962 kom Tissø Auto Sport (TAS) til. For den firehjulede motorsport hed den landsdækkende union Dansk Automobil Union (DAU). HAMO var ikke medlem af DAU.

I 1960 afholdt HAMO 34 større eller mindre orienteringsløb med i alt cirka 1000 deltagende biler.

I 1961 blev der for første gang kørt manøvreprøver i HAMO-regi. Disse afholdtes på Holbæk kaserne som en del af et orienterings- og pålidelighedsløb på 170 km.

I slutningen af 1962 bryder langs tids uenigheder klubberne imellem ud i lys lue. Det har som konsekvens, at HOM bliver ekskluderet af HAMO. Der skulle gå tyve år før HAMO og HOM fandt sammen igen. Efter eksklusionen blev HOM optaget i DAU. HAMO var nu en såkaldt ”sort klub”. DAU-medlemmer var forbudt at deltage i HAMO’s arrangementer. Det kunne koste karantæne eller i værste fald eksklusion.

Søndag den 28. september 1969 blev der afviklet ”rigtige” manøvreprøver for første gang i HAMO. Noget lignende havde i forbindelse med andre løb været forsøgt tidligere. Det var NVM, der stod for dette initiativ, der foregik i en grusgrav ved Løgtved. Fra og med 1970 blev manøvre-og specialprøver en fast del af HAMO’s arrangementer.

Lige siden HOM blev optaget i DAU har forholdet HAMO-DAU været en kilde til mange diskussioner og megen splid i HAMO. Den 1. august 1972 ophørte HAAK og TAS med at eksistere. De to klubbers medlemmer og aktiver blev overført til NVM. OM ville ikke være med til at danne én stor klub. Efter en medlemsafstemning i efteråret 1972 var der flertal for at søge optagelse i DAU. Fra den 1. januar 1973 var HAMO – der nu bestod af to klubber NVM og OM – officiel medlem af DAU. Medlemmerne i HAMO kunne nu deltage i DAU’s officielle mesterskaber i både orientering og rally.

I slutningen af 1970’erne og begyndelsen af 1980’erne var der medlemmer i HAMO og HOM, der begyndte at tale om at lægge kræfterne sammen. Der blev talt herom på banerne og i bestyrelserne. Endelig i 1983 var tiden moden og den 3. maj 1984 blev den stiftende generalforsamling afholdt i Vallekilde-Hørve Fritidscenter. Der var enighed om, at forkortelsen HAMO skulle bibeholdes – den var kendt over hele Lammefjorden – ligesom det historiske (Holbæk Amt) skulle bibeholdes. Da motor-sport efterhånden var meget andet end bilorientering blev navnet: HOLBÆK AMTS MOTORKLUB.

Selvom der var medlemmer, der var utilfredse med sammenlægningen og efterfølgende meldte sig ud, har sammenlægningen fungeret særdeles tilfredsstillende. Sportslig set har det også været en succes. HAMO er i dag en meget aktiv klub inden for bilorientering og rally/klubrally.

Det er i årenes løb blevet til fem danske mesterskaber i bilorientering for klubhold (sidst i 2015), flere individuelle danske mesterskaber i bilorientering, flere danske mesterskaber i DM rally, rigtig mange sjællandske mesterskaber i både bilorientering og klubrally samt en lang række sølv- og bronzemedaljer. Derudover har HAMO været arrangør af flere store løb tællende til SM, DM, HOLD-DM og NoM/NEZ. Det tidligere nordiske mesterskab er i dag udvidet til et nordeuropæisk mesterskab (North European Zone Championchip).

I 2017 blev HAMO kåret som årets klub i Danmark på DASUs repræsentantskabsmøde for sit store aktivitetsniveau og en medlemsfremgang på 100% over de sidste 3 år.