HAMO Generalforsamling 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Herved indkaldes til
HAMO’s ordinære generalforsamling i Vallekilde-
Hørve Kultur & Fritidscenter tirsdag den
21. november 2023 kl. 19.30

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Formandens beretning.
3. Beretning fra stående udvalg.
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
herunder fastlæggelse af næste års kontingent
og indmeldelsesgebyr.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af næstformand.
7. Valg af kasserer.
8. Valg af udvalgsmedlemmer:
Orienteringsudvalget: Ét medlem.
Rallyudvalget: Formand og ét medlem.
9. Valg af én revisor.
10. DASU’s repræsentantskabsmøde.
11. Eventuelt.

På valg er:
Næstformand: Kim Aage Nielsen Villig til genvalg
Kasserer Birger Nielsen Villig til genvalg
V-udvalg: Egon Christensen Villig til genvalg
R-udvalg Thomas Romny Villig til genvalg
R-udvalg: Michael Glumsøe Villig til genvalg
Revisor: Egon Christensen Villig til genvalg

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt
til formanden senest mandag den 14. november 2022 med
post eller på e-mail: formand @ hamo.dk
Vel mødt
Jørgen Jensen, fmd. HAMO